artykuł nr 1

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania i Administrowania Siecią Informatyczną

Telefon:77 4823780 wew. 40
Telefon:77 4823225 wew. 40
E-mail:admin@mbpkk.pl

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania i Administrowania Siecią Informatyczną należy w szczególności:

  1. prowadzenie polityki w zakresie komputeryzacji Biblioteki i jej realizowanie;
  2. pozyskiwanie we współdziałaniu z innymi działami środków pozabudżetowych na funkcjonowanie biblioteki;
  3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu komputerowego bibliotek;
  4. prowadzenie i nadzór nad BIP, stroną WWW;
  5. koordynowanie budowy katalogów i administrowania bazami danych;
  6. zapewnienie ochrony danych w systemie informatycznym;
  7. wsparcie techniczne różnorodnych przedsięwzięć Biblioteki;
  8. digitalizacja zbiorów w ramach pracowni digitalizacji.