Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia - rok 2024

INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko pracy Bibliotekarz - Specjalista ds. promocji

Kędzierzyn-Koźle, 14 lutego 2024 r. INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko pracy Bibliotekarz – Specjalista ds. promocji Ogłaszam, iż w wyniku otwartego naboru na stanowisko pracy Bibliotekarz – Specjalista ds. promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu wybrano Panią Michalinę Józefiak-Zdrenkę. Uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie predyspozycje do pracy na proponowanym stanowisku, udz...

Utworzony: 2024-02-14 | Zmodyfikowany: 2024-02-14 12:47

2. Ogłoszenia - rok 2024

Zawiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Bibliotekarz - Specja...

Kędzierzyn-Koźle, 09 lutego 2024 roku Niniejszym zawiadamiam, iż na otwarty nabór na wolne stanowisko pracy Bibliotekarz – Specjalista ds. promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu wpłynęło 15 ofert. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami na ww. stanowisko zostaną przeprowadzone w dniu od 12 lutego 2024 roku w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3 – Sala konferencyjno-odczytowa (II piętro). Dyrektor Miejskiej Biblioteki...

Utworzony: 2024-02-09 | Zmodyfikowany: 2024-02-09 15:33

3. Ogłoszenia - rok 2024

OGŁOSZENIE NR 1/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publ...

OGŁOSZENIE NR 1/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Bibliotekarz – Specjalista ds. promocji 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) wykształcenie średnie, mile w...

Utworzony: 2024-01-31 | Zmodyfikowany: 2024-01-31 14:41

4. Przetargi - rok 2024

Zakup i dostawa zbiorów do biblioteki w 2024 r., w tym książek, książek mówionych na...

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 1. Zamawiający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na: 1) Zakup i dostawę zbiorów do biblioteki w 2024 r., w tym książek, książek mówionych na CD i gier planszowych. 2) Zakup w 2024 r. zdalnego dostępu do nowości wydawniczych w formie publikacji elektronicznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Sukcesywna dostawa w 2024 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej książek (nowości i wznowień) z zakresu literatur...

Utworzony: 2024-01-16 | Zmodyfikowany: 2024-01-24 11:45

5. Przetargi - rok 2023

Dostawa prasy do bibliotek publicznych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w roku 2024.

1. Zamawiający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę prasy do bibliotek publicznych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w roku 2024. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Wykaz tytułów dzienników i czasopism do prenumeraty na rok 2024 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i jej filii na terenie miasta” stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykaz zawiera 39 tytułów prasy (80 egzemplarzy). Zamawian...

Utworzony: 2023-12-13 | Zmodyfikowany: 2023-12-20 13:53

6. Przetargi - rok 2023

Kompleksowe wykonywanie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w pomieszczeniach...

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na: Kompleksowe wykonywanie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz jej filiach rozmieszczonych na terenie miasta. Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2023 roku do godz. 12:00. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Beata Zdrodowska-Surow, tel. 77 4823742, email: sekretariat@mbpkk.pl

Utworzony: 2023-12-11 | Zmodyfikowany: 2023-12-19 13:29

7. Dane podstawowe

Kontakt, dane podstawowe

Adres: ul. Rynek 3 47-200 Kędzierzyn-Koźle Telefon: 77 4823742 Fax: 77 4823780 wew. 32 E-mail: sekretariat@mbpkk.pl www: mbpkk.pl Elektroniczna skrzynka podawcza: NIP: 749-10-04-872 REGON: 530548667 Nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0269 5600 (BNP Paribas Bank Polska S.A.) Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci"

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2023-10-18 15:16

8. Kontrole - rok 2023

Kontrola dotycząca prawidłowości i rzetelności przekazywanych danych do ZUS.

Podmiot przeprowadzający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu. Data rozpoczęcia i zakończenia: od 27 czerwca 2023 r. do 13 lipca 2023 r. Przedmiot: 1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz doko...

Utworzony: 2023-08-11 | Zmodyfikowany: 2023-08-11 14:26

9. Przetargi - rok 2023

Dostawa wyposażenia do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koź...

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa wyposażenia do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Stefana Batorego 32, 47-230 Kędzierzyn-Koźle. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Stefana Batorego 32, 47-230 Kędzierzyn-Koźle” zgodnie ze specyfikacją, k...

Utworzony: 2023-07-05 | Zmodyfikowany: 2023-07-13 15:36

10. Dział Promocji

Dział Promocji

Telefon: 77 4823780 wew. 29 Telefon: 77 4823225 wew. 29 E-mail: promocja2@mbpkk.pl Do zadań Działu Promocji należy w szczególności: organizowanie i koordynacja działalności z zakresu popularyzacji książki i czytelnictwa dla całej sieci; promowanie biblioteki, jej zbiorów i form działalności (opracowywanie materiałów promocyjnych, druków reklamowych i informacyjnych, prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej i literackiej); aplikowanie o środki pozabudżetowe na realizację proje...

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2023-07-04 13:47

11. Przetargi - rok 2023

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kę...

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Stefana Batorego 32, 47-230 Kędzierzyn-Koźle. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie, dostawa i montaż mebli do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Stefana Batorego 32, 47-230 Kędzierzyn-Koźle&rdquo...

Utworzony: 2023-05-19 | Zmodyfikowany: 2023-05-30 15:11

12. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok

Utworzony: 2023-04-17 | Zmodyfikowany: 2023-04-17 15:09

13. Majątek MBP

Stan majątku na dzień 31.12.2022

MAJĄTEK Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu Stan majątku na dzień 31.12.2022 – wartość brutto ŚRODKI TRWAŁE 6 935 437,04 - grunty 123 527,00 - budynki i budowle 6 292 696,14 - urządzenia techniczne i maszyny 318 116,45 - inne środki trwałe 201 097,45 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 328 000,00 WYPOSAŻENIE (POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE) 736 153,03 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 177 100,69 ZBIORY BIBLIOTECZNE 3 092 233,47 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE 30,78

Utworzony: 2023-04-17 | Zmodyfikowany: 2023-04-17 15:07

14. Przetargi - rok 2023

Zakup i dostawa zbiorów do biblioteki w 2023 r., w tym książek, książek mówionych na...

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na: 1) Zakup i dostawę zbiorów do biblioteki w 2023 r., w tym książek, książek mówionych na CD i gier planszowych. 2) Zakup w 2023 r. zdalnego dostępu do nowości wydawniczych w formie publikacji elektronicznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Sukcesywna dostawa w 2023 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej książek (nowości i wznowień) z zakresu literatury pięknej dla ...

Utworzony: 2023-01-24 | Zmodyfikowany: 2023-02-01 13:56

15. Przetargi - rok 2022

Kompleksowe wykonywanie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w pomieszczeniach...

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na: Kompleksowe wykonywanie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz jej filiach rozmieszczonych na terenie miasta. Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2022 roku do godz. 15:00. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Beata Zdrodowska-Surow, tel. 77 4823742, email: sekretariat@mbpkk.pl

Utworzony: 2022-11-21 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 14:27

16. Przetargi - rok 2022

Dostawa prasy do bibliotek publicznych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w roku 2023.

1. Zamawiający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę prasy do bibliotek publicznych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w roku 2023. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Wykaz tytułów dzienników i czasopism do prenumeraty na rok 2023 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i jej filii na terenie miasta” stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykaz zawiera 41 tytułów prasy (80 egzemplarzy). Zamawian...

Utworzony: 2022-12-15 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 14:26

17. Ogłoszenia - rok 2022

INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko pracy Młodszy Bibliotekarz

Kędzierzyn-Koźle, 12 stycznia 2023 r. INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko pracy Młodszego Bibliotekarza – pracownika Działu Udostępniania i Informacji Ogłaszam, iż w wyniku otwartego naboru na stanowisko pracy Młodszego Bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu wybrano Panią Annę Chrobak. Uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie predyspozycje do pracy na proponowanym stanowisku, udziel...

Utworzony: 2023-01-12 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 14:25

18. Ogłoszenia - rok 2022

OGŁOSZENIE NR 1/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publi...

OGŁOSZENIE NR 1/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy Bibliotekarz 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) wykształcenie średnie, mile widziane wykształcenie wyżs...

Utworzony: 2022-12-27 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 14:24

19. Ogłoszenia - rok 2022

Zawiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Młodszy Bibliotekarz ...

Kędzierzyn-Koźle, 09 stycznia 2023 roku Niniejszym zawiadamiam, iż na otwarty nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy Bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu wpłynęło 14 ofert. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami na ww. stanowisko zostaną przeprowadzone w dniu od 11 stycznia 2023 roku w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3 – Sala konferencyjno-odczytowa (II piętro). Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzier...

Utworzony: 2023-01-09 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 14:24

20. Kontrole - rok 2022

Kontrola dot. realizacji zadań statutowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicz...

Podmiot przeprowadzający: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. Data rozpoczęcia i zakończenia: od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiot: Realizacja zadań statutowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz nadzór nad instytucją. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających: Protokół kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie główn...

Utworzony: 2023-01-25 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 14:23