Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Telefon: 77 4823780 wew. 40 Telefon: 77 4823225 wew. 40 E-mail: iod@mbpkk.pl Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE należy w szczególności: informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązk...

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2021-07-07 14:40

2. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania i Administrowania Siecią Informatyczną

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania i Administrowania Siecią Informatyczną

Telefon: 77 4823780 wew. 40 Telefon: 77 4823225 wew. 40 E-mail: admin@mbpkk.pl Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania i Administrowania Siecią Informatyczną należy w szczególności: prowadzenie polityki w zakresie komputeryzacji Biblioteki i jej realizowanie; pozyskiwanie we współdziałaniu z innymi działami środków pozabudżetowych na funkcjonowanie biblioteki; zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu komputerowego bibliotek; prowadzenie i nadzór nad BIP, stroną WWW; koordyno...

Utworzony: 2015-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-07-07 14:39

3. Ogłoszenia - rok 2021

Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy Młodszego Bibliotekarza - pracownik...

Kędzierzyn-Koźle, 29 czerwca 2021 r. INFORMACJA o wyniku naboru na 2 stanowiska pracy Młodszego Bibliotekarza – pracownika Filii nr 5 Ogłaszam, iż w wyniku otwartego naboru na 2 stanowiska pracy Młodszego Bibliotekarza – pracownika Filii nr 5 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu wybrano Pana Wojciecha Łebkowskiego oraz Panią Annę Nowakowską. Uzasadnienie wyboru: Wybrani kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadają odpowiednie predyspo...

Utworzony: 2021-06-29 | Zmodyfikowany: 2021-06-29 14:59

4. Ogłoszenia - rok 2021

Zawiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej Młodszy Bibliotekarz

Kędzierzyn-Koźle, 22 czerwca 2021 roku Niniejszym zawiadamiam, iż na otwarty nabór na 2 wolne stanowiska pracy Młodszy Bibliotekarz – pracownik Filii nr 5 – 1/1 etatu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu wpłynęło 21 ofert. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami na ww. stanowisko zostaną przeprowadzone w dniach od 23 czerwca 2021 roku do 28 czerwca 2021 roku w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3 – Sala konferencyjno-...

Utworzony: 2021-06-22 | Zmodyfikowany: 2021-06-22 15:13

5. Ogłoszenia - rok 2021

OGŁOSZENIE NR 1/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publi...

OGŁOSZENIE NR 1/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy Młodszy Bibliotekarz – pracownik Filii nr 5 (1/1 etatu) Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie średnie, co n...

Utworzony: 2021-06-09 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 13:06

6. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

Utworzony: 2021-03-29 | Zmodyfikowany: 2021-05-24 12:45

7. Majątek MBP

Stan majątku na dzień 31.12.2020

MAJĄTEK Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu Stan majątku na dzień 31.12.2020 ŚRODKI TRWAŁE 7 759 445,56 - grunty 123 527,00 - budynki i budowle 6 307 896,14 - urządzenia techniczne i maszyny 370 902,67 - inne środki trwałe 211 893,33 - środki trwałe w budowie 0,00 - środki trwałe umarzane w 100% 745 226,42 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 177 100,69 ZBIORY BIBLIOTECZNE 2 854 566,95 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE 36,14

Utworzony: 2021-05-24 | Zmodyfikowany: 2021-05-24 11:41

8. Przetargi - rok 2021

Zakup i dostawa zbiorów do biblioteki w 2021 r., w tym książek z zakresu literatury ...

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na: Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa zbiorów do biblioteki w 2021 r., w tym książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej, gier planszowych oraz multimediów, filmów i książek mówionych na nośnikach CD-ROM, DVD i CD. 2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa w 2021 r. do Mi...

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-28 13:07

9. Regulamin zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźl...

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł oraz regulaminu udzielania zamówienia dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Na podstawie § 3 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w związku z ar...

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 15:43

10. Przetargi - rok 2020

Dostawa prasy do bibliotek publicznych na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla w roku 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia Dostawa prasy do bibliotek publicznych na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla w roku 2021. 2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Wykaz tytułów dzienników i czasopism do prenumeraty na rok 2021 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i jej filii na terenie miasta” stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykaz zawier...

Utworzony: 2020-11-25 | Zmodyfikowany: 2020-12-07 10:09

11. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla czytelnika

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZYTELNIKA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 77 4823780 wew. 29, listownie na adres Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 15:13

12. Kontrole - rok 2020

Urzędowa kontrola dot. przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów i zasad BHP, ...

Podmiot przeprowadzający: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Data rozpoczęcia i zakończenia: 25,27.08.2020 r. Przedmiot: Urzędowa kontrola dot. przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów i zasad BHP,w szczególności dot. działań podjętych przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przepr...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 14:19

13. Kontrole - rok 2020

Urzędowa kontrola sanitarna dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, naka...

Podmiot przeprowadzający: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu. Data rozpoczęcia i zakończenia: 21.08.2020 r. Przedmiot: Urzędowa kontrola sanitarna dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.08.2020 r. podczas prezentacji przygotowanej przez MBP wystawy plenerowej w przestrzeni miejskiej. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 14:14

14. Kontrole - rok 2020

Urzędowa kontrola sanitarna dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, naka...

Podmiot przeprowadzający: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu. Data rozpoczęcia i zakończenia: 18.08.2020 r. Przedmiot: Urzędowa kontrola sanitarna dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.08.2020 r. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających: Protokół kontroli. Nie stwierdzono nie...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 14:09

15. Dane podstawowe

Kontakt, dane podstawowe

Adres: ul. Rynek 3 47-200 Kędzierzyn-Koźle Telefon: 77 4823742 lub 77 4823780 Fax: 77 4823780 wew. 32 E-mail: sekretariat@mbpkk.pl www: mbpkk.pl Elektroniczna skrzynka podawcza: NIP: 749-10-04-872 REGON: 530548667 Nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0269 5600 (BNP Paribas Bank Polska S.A.) Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci"

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 11:58

16. Strona główna

Dane podstawowe

Adres: ul. Rynek 3 47-200 Kędzierzyn-Koźle Telefon: 77 4823742 lub 77 4823780 Fax: 77 4823780 wew. 32 E-mail: sekretariat@mbpkk.pl www: mbpkk.pl Elektroniczna skrzynka podawcza: NIP: 749-10-04-872 REGON: 530548667 Nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0269 5600 (BNP Paribas Bank Polska S.A.) Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci"

Utworzony: 2020-08-27 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 11:56

17. Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 mie...

Utworzony: 2020-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 15:03

18. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Utworzony: 2020-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 14:54

19. Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE § 1. Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: MBP – rozumie się przez to Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu; dyrektorze – rozumie się przez to Dyrekt...

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 11:00

20. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-09-01 12:24