Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna1920
   Dane podstawowe401
   Status prawny411
Akty prawne, dokumenty
   Statut410
   Regulamin organizacyjny332
     Struktura organizacyjna218
Komórki organizacyjne
   Dyrektor148
   Dział Finansowo-Księgowy138
   Dział Promocji133
   Dział Udostępniania i Informacji110
   Dział Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów oraz Instruktażu102
   Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowo-Płacowych167
   Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych134
   Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania i Administrowania Siecią Informatyczną121
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych120
Majątek
   Majątek MBP250
Zamówienia publiczne
   Plan zamówień na 2020 rok326
   Ogłoszenia o przetargach282
     Przetargi - rok 2020391
Ogłoszenia i informacje
   Ogłoszenia - rok 2020860
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne291
Kontrole
   Kontrole - rok 2020321
Inne
   Dostęp do informacji publicznej263
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej221
   Redakcja BIP36
Łączna liczba odwiedzin:8106