Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna5424
   Dane podstawowe531
   Status prawny503
Akty prawne, dokumenty
   Statut544
   Regulamin organizacyjny478
     Struktura organizacyjna279
Komórki organizacyjne
   Dyrektor291
   Dział Finansowo-Księgowy230
   Dział Promocji237
   Dział Udostępniania i Informacji224
   Dział Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów oraz Instruktażu191
   Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowo-Płacowych278
   Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych248
   Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania i Administrowania Siecią Informatyczną216
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych225
Majątek
   Majątek MBP380
Sprawozdania finansowe
   Sprawozdania finansowe44
Zamówienia publiczne
   Regulamin zamówień publicznych362
   Ogłoszenia o przetargach1914
     Przetargi - rok 20211465
     Przetargi - rok 2020465
Ogłoszenia i informacje
   Ogłoszenia - rok 2021595
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne397
Kontrole
   Kontrole - rok 2020439
Inne
   Dostęp do informacji publicznej389
     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej267
   Redakcja BIP128
Łączna liczba odwiedzin:16744