artykuł nr 1

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Telefon:77 4823742 wew 21
Telefon:77 4823780 wew 21
E-mail:sekretariat@mbpkk.pl

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Organizacyjno-Administracyjnych należy w szczególności:

  1. w  zakresie spraw organizacyjnych – obsługa sekretariatu;
  2. w zakresie spraw gospodarczych:
    1. zapewnienie uprawnionym pracownikom środków czystości, sprzętu i odzieży ochronnej i roboczej,
    2. zapewnienie właściwych warunków bhp i p.poż. oraz zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą, uszkodzeniem, itp. ,
    3. utrzymania maszyn i urządzeń MBP w stałej sprawności oraz ich naprawa i konserwacja,
    4. zakup materiałów i usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami wewnętrznymi regulującymi udzielanie przez MBP zamówień publicznych nie podlegających tej ustawie.