artykuł nr 1

Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowo-Płacowych

Telefon:77 4823742 wew 31
Telefon:77 4823780 wew 31
E-mail:kadry@mbpkk.pl

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kadrowo-Płacowych należy w szczególności

  1. w zakresie spraw pracowniczych:
    1. prowadzenie spraw w zakresie zatrudniania (akta osobowe, egzekwowanie dyscypliny pracy, ewidencja zatrudnionych, ewidencja czasu pracy),
    2. prowadzenie organizacyjnej obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  2. w zakresie spraw płacowych – prowadzenie wszelkich czynności związanych z wynagrodzeniami pracowników;
  3. prowadzenie archiwum zakładowego.