artykuł nr 1

Dział Udostępniania i Informacji

Telefon:77 4823225 wew. 27
Telefon:77 4823780 wew. 27
E-mail:wypozyczalnia@mbpkk.pl

 

Do zadań Działu Udostępniania i Informacji należy w szczególności:

 1. aktywny udział w kształtowaniu polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami użytkowników;
 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, dokumentowanie życia miasta i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (opracowywanie Bibliografii Ziemi Kozielskiej, poradników i zestawień bibliograficznych);
 3. udostępnianie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych (literatury pięknej, popularnonaukowej, naukowej, zbiorów regionalnych, obcojęzycznych, audiowizualnych) w formie wypożyczeń poza bibliotekę w wypożyczalni i oddziale dla dzieci oraz na miejscu w czytelni MBP;
 4. opracowywanie i wprowadzanie danych do baz własnych;
 5. umożliwienie czytelnikom korzystania z krajowych zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne i korzystania z zasobów Internetu;
 6. upowszechnianie i popularyzacja czytelnictwa poprzez:
  1. prowadzenie spotkań autorskich, odczytów, konkursów, promocji książek i zbiorów,
  2. działalność wystawienniczą,
  3. organizowanie i prowadzenie lekcji bibliotecznych,
  4. prowadzenie przysposobienia bibliotecznego;
 7. bieżąca obsługa informacyjna użytkowników indywidualnych oraz instytucji;
 8. świadczenie odpłatnych usług na rzecz użytkowników biblioteki.