artykuł nr 1

Dział Promocji

Telefon:77 4823780 wew. 29
Telefon:77 4823225 wew. 29
E-mail:promocja2@mbpkk.pl
  

 

Do zadań Działu Promocji należy w szczególności:

  1. organizowanie i koordynacja działalności z zakresu popularyzacji książki i czytelnictwa dla całej sieci;
  2. promowanie biblioteki, jej zbiorów i form działalności (opracowywanie materiałów promocyjnych, druków reklamowych i informacyjnych, prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej i literackiej);
  3. aplikowanie o środki pozabudżetowe na realizację projektów, nadzór nad ich realizacją i rozliczeniem;
  4. aktualizacja strony internetowej biblioteki;
  5. wykonywanie analiz, zestawień, obliczeń statystycznych oraz sprawozdań z działalności bibliotek.”