artykuł nr 1

Kontrola dot. realizacji zadań statutowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz nadzór nad instytucją.

Podmiot przeprowadzający: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Data rozpoczęcia i zakończenia: od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

Przedmiot: Realizacja zadań statutowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz nadzór nad instytucją.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających: Protokół kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie głównej MBP Rynek 3 – sekretariat.