artykuł nr 1

Urzędowa kontrola żywności z arkuszem oceny zakładu oraz dotycząca przestrzegania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podmiot przeprowadzający: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

Data rozpoczęcia i zakończenia: 16.12.2021 r.

Przedmiot: Urzędowa kontrola żywności z arkuszem oceny zakładu oraz dotycząca przestrzegania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających: Protokół kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie głównej MBP Rynek 3 – sekretariat.