artykuł nr 1

Urzędowa kontrola dot. przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów i zasad BHP, w szczególności dot. działań podjętych przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.

Podmiot przeprowadzający: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

Data rozpoczęcia i zakończenia: 25,27.08.2020 r.

Przedmiot: Urzędowa kontrola dot. przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów i zasad BHP,w szczególności dot. działań podjętych przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy  w czasie epidemii.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających: Protokół kontroli. Zalecenia do wykonania: opracowanie instrukcji bhp dotyczącą wykonywanej dezynfekcji oraz zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie głównej MBP Rynek 3 – sekretariat.

artykuł nr 2

Urzędowa kontrola sanitarna dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.08.2020 r. podczas prezentacji przygotowanej przez MBP wystawy plenerowej w przestrzeni miejskiej.

Podmiot przeprowadzający: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

Data rozpoczęcia i zakończenia: 21.08.2020 r.

Przedmiot: Urzędowa kontrola sanitarna dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.08.2020 r. podczas prezentacji przygotowanej przez MBP wystawy plenerowej w przestrzeni miejskiej.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających: Protokół kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie głównej MBP Rynek 3 – sekretariat.

artykuł nr 3

Urzędowa kontrola sanitarna dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.08.2020 r.

Podmiot przeprowadzający: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

Data rozpoczęcia i zakończenia: 18.08.2020 r.

Przedmiot: Urzędowa kontrola sanitarna dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.08.2020 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających: Protokół kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie głównej MBP Rynek 3 – sekretariat.