artykuł nr 1

Stan majątku na dzień 31.12.2020

Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu Stan majątku na dzień 31.12.2020
artykuł nr 2

Stan majątku na dzień 31.12.2019

Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu Stan majątku na dzień 31.12.2019