artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki...

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok
artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki...

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok
artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki...

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok