Licznik odwiedzin:
190179
Licznik wyświelteń podstrony:
2285

Sposoby załatwiania spraw

Nazwa procedury

Obsługa użytkownika
Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz
- Wypożyczalnia książek
Mediateka
Wypożyczanie prezencyjne
- czytelnia

Usługi: internetowe, reprograficzne i introligatorskie

Wymagane dokumenty

Zapisu do biblioteki (wypożyczalni książek czy zbiorów audiowizualnych) dokonuje się na podstawie dowodu osobistego lub w przypadku uczniów czy studentów na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. Zapisujący zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu biblioteki.

Opłaty skarbowe

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne

Nie pobiera się

Inne opłaty

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne. Bezpłatny jest też dostęp do Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych w całej sieci. Pobiera się jednorazowo opłatę za wydruk karty bibliotecznejOdpłatne również usługi reprograficzne i introligatorskie, wydruki komputerowe, a także opłaty za przetrzymanie i zagubienie zbiorów. Korzystanie z usług w mediatekach (nie w celach informacyjno-edukacyjnych) podlega również opłacie.

Termin i sposób załatwiania spraw

Użytkownicy obsługiwani na miejscu na bieżąco.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty przedstawiane do wglądu w momencie zapisu czytelnika do biblioteki.

Jednostka odpowiedzialna

Miejska Biblioteka Publiczna

Tryb odwoławczy

Dyrektor MBP

Podstawa prawna

Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 (Dz. U. Nr 85 poz. 539 art. 14) z późniejszymi zmianami.
Statut MBP
Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Regulamin korzystania ze zbiorów i usług MBP.

Dodatkowe informacje

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług MBP dostępny jest w sieci biblotek na terenie miasta i na stronie internetowej MBP.
Informacje nieudostępnione w BIP, a dotyczące działalności Miejskiej Biblioteki PublicznejKędzierzynie-Koźlu i jej agend zamieszcza się na stronie internetowej MBP.

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Sposoby załatwiania spraw
podmiot udostępniający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
osoba, która wytworzyła informację Beata Zdrodowska-Surow
osoba, która odpowiada za treść informacji Izabela Migocz
osoba, która wprowadziłą informację Ireneusz Major
data wytworzenia informacji 15.03.2004
czas udostępnienia informacji 15.03.2004 11:09:57
czas ostatniej aktualizacji 10.05.2018 14:16:48
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (077) 482-37-42

Projekt i realizacja:

e-direct