Licznik odwiedzin:
190179
Licznik wyświelteń podstrony:
2318

Informacje nieudostępnione w biuletynie

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Załączniki do pobrania

Nazwa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - DOC
Rozmiar 30 (kB)
Typ DOC Pobierz załącznik
Nazwa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - PDF
Rozmiar 66 (kB)
Typ PDF Pobierz załącznik

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie
podmiot udostępniający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
osoba, która wytworzyła informację Helena Bulanda
osoba, która odpowiada za treść informacji Helena Bulanda
osoba, która wprowadziłą informację Ireneusz Major
data wytworzenia informacji 30.05.2011
czas udostępnienia informacji 30.05.2011 15:10:18
czas ostatniej aktualizacji 12.06.2012 08:59:39
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (077) 482-37-42

Projekt i realizacja:

e-direct