Licznik odwiedzin:
190179
Licznik wyświelteń podstrony:
2564

Majątek w dyspozycji MBP

MAJĄTEK
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu

  Stan na 31.12.2011
MAJĄTEK TRWAŁY 4 384 220,00
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00
II. Rzeczowy majątek trwały 4 384 220,00
- grunty 91 627,00
- budynki i budowle 4 135 079,29
- urządzenie techniczne i maszyny 13 244,87
- inne środki trwałe 55 404,04
- środki trwałe w budowie 88 864,80
MAJĄTEK OBROTOWY 56 627,94
- zapasy 2 572,15
- środki pieniężne 28 499,34
- należności 25 556,45
ZBIORY BIBLIOTECZNE 1 624 201,48
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE 32

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Majątek w dyspozycji MBP
podmiot udostępniający Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
osoba, która wytworzyła informację Joanna Ciosek
osoba, która odpowiada za treść informacji Helena Bulanda
osoba, która wprowadziłą informację Ireneusz Major
data wytworzenia informacji 15.03.2004
czas udostępnienia informacji 15.03.2004 11:09:57
czas ostatniej aktualizacji 23.04.2014 14:46:17
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (077) 482-37-42

Projekt i realizacja:

e-direct