artykuł nr 1

Stan majątku na dzień 31.12.2019

MAJĄTEK
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu
Stan majątku na dzień 31.12.2019
ŚRODKI TRWAŁE7 755 905,74
- grunty123 527,00
- budynki i budowle6 307 896,14
- urządzenia techniczne i maszyny370 902,67
- inne środki trwałe211 893,33
- środki trwałe w budowie0,00
- środki trwałe umarzane w 100%741 686,60
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE177 100,69
ZBIORY BIBLIOTECZNE2 723 967,91
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE37,04