artykuł nr 1

Status prawny MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu jest samorządową gminną instytucją kultury, wpisaną pod Nr 1/92 w Księdze Rejestru Instytucji Kultury w Kedzierzynie-Koźlu. Biblioteka działa na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla, a siedzibę ma w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3.
Organizatorem biblioteki jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla.

Biblioteka jest centralną placówką miejskiej sieci bibliotek publicznych. Zapewnia pełną obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie miejskiej sieci bibliotecznej.